Toimiston valaisimet, Valaisimet

Toimiston valaistus

casalight design lehtisaari

Valosuunnittelun on myös sopeuduttava uuteen toimistotilan konseptiin. Arkkitehtuurin tavoin myös toimistovalaistuksen on oltava joustavaa ja otettava huomioon se, että työtehtäviä tehdään yhä harvemmin työpöydän ääressä ja että yhä useammin suositaan dynaamisempaa tilankäyttöä. Toimistovalaistus ei ole enää pelkkää työpisteen valaisua, vaan sitä käytetään erottamaan eri tilat niiden käyttötarkoituksen mukaan. Personointi ja hyvinvointi ovat avainsanoja. Valosuunnittelu voi muuttaa työpaikkoja auttamalla yksilöllistämään työpaikkoja kohdennetuilla, erilaisilla ja jännittävillä valaistusratkaisuilla, jotka helpottavat hyvinvoinnin luomista ja lisäävät tuottavuutta. Puhumme ihmiskeskeisestä valaistuksesta, valaistustyypistä, joka mukautuu vuorokausirytmiimme ja voi vaikuttaa mielialaan, luoda hyvinvointia ja edistää keskittymistä.